Rekonstrukce

Home / Rekonstrukce

Zahrady, které již mají svoji minulost, je potřeba čas od času omladit, aby Vám přinášely stálou radost a potěšení z Vašeho kousku přírody.K zahradám, které jsou v současnosti v zanedbaném stavu, a které byly v minulosti založeny v určitém slohu, je třeba přistupovat s citem. Opatrnými zásahy jim však dokážeme vtisknout jejich původní ráz.

Provádíme:

–              chemické a mechanické odplevelení

–              odstranění nevhodných dřevin

–              kácení stromů

–              odborný řez dřevin (okrasných i ovocných)

–              odstranění pařezů – frézováním

–              likvidace dřevní hmoty – štěpkováním